La Sra. Joana Raspall ha mort

La Sra. Joana Raspall, 2013

«La veu se’ns fa més

dolça per dir «rosa»;

l’esguard aprèn

la màgica lliçó

d’endevinar que la

bellesa és closa

en un perfil de pètal

 i un color.»

                                               Joana Raspall,

                                                              pels Amics de les Roses

IDIOMES »