Coincidint amb 51a. l’Exposició Nacional de Roses, ha sortir el número 0 del nostre butlletí. Volem que sigui un mitja més per comunicar les activitats i propostes que estem generant com entitat i que, els nostres associats, tinguin coneixement de tot el que estem fent. Serà una edició restringida i senzilla, dirigida bàsicament als socis i entitats de la ciutat. No excloem, de forma puntual com és el cas, de fer edicions més amplies si el moment i la necessitat ho requereix.
Aquest número 0, és una prova del que volem que sigui, caldrà donar-li una periodicitat i definir millor els continguts i també, donar-li un nom.
IDIOMES »