el passat dimecres va tenir lloc l’assemblea anual de l’entitat en la que es va aprovar la memòria i els comptes del 2008 i es va presentar el projecte d’activitats i pressupost del 2009.

també es va escollir una nova junta. l’assemblea per unanimitat dels reunits van escollir com president d’honor al Sr. Josep Rovira, tot agraint-li tots aquest anys de servei a l’entitat i a les roses.

La nova junta va quedar formada per les següents persones:

– Presidenta: Pilar López
– Vicepresident primer: Josep Armengol
– Vicepresident segon: Jaume Garcia
– Secretaria: Àngels Granell
– Tresorer: Francesc Borràs
– Vocal: Joana Caba
– Vocal: Ricard Romagosa
– Vocal: Francesc Garcia
– vocal: Agustí Gasulla

IDIOMES »