Convocatòria reunió ordinària de l’Assemblea de socis i sòcies de l’Associació Amics de les Roses de Sant Feliu

Dia: dimecres, 25 de març de 2009
Hora: 19,30 hores
Lloc: Ateneu Santfeliuenc (Aula de Cultura)
c. Vidal i Ribas, 23-25

Ordre del Dia:

1. Aprovació de la memòria d’activitats i balanç econòmic any 2008
2. Aprovació del projecte d’activitats i pressupost any 2009
2. Valoració de les activitats desenvolupades durant el primer trimestre (2009)
3. Informe de tresoreria
4. Renovació càrrecs de la Junta Directiva.
5. Altres

Sant Feliu de Llobregat, 16 de març de 2009

La Junta Directiva

IDIOMES »