Premi local 2010, de Marta Garcia

El col·letiu local de fotografia, “Creació 90” ha convocat, un any més, el 51è concurs de fotografia “Rosa d’or” que és celebrarà  dins del marc de l’Exposició Nacional  de Roses,  al Palau Falguera, els propers dies 6,7, i 8 de maig d’enguany.

En el present article teniu les bases de la convocatoria amb les dates i premis de la mateixa.

Premi d'honor 2010, de Quim Botey

Premi estatal 2010, d'Antoni Boixados

 

Bases

51è Concurs de Fotografia Trofeu Rosa d’Or

tema “La Rosa”

 Tema:

La rosa, en tots els seus diversos aspectes. Color.

Qui pot participar-hi:

Tothom qui ho desitgi que sigui resident a l’Estat Espanyol. A l’apartat local, els autors o

autores residents a Sant Feliu de Llobregat.

Nombre d’obres:

Màxim de tres per autor/a no presentades en anteriors concursos.

Tècnica:

Totalment lliure.

Format:

Lliure. Muntades en cartolina rígida de 30×40 cm en sentit vertical. Al dors, hi figuraran el

nom, l’adreça, el telèfon, títol de l’obra i, si escau, l’entitat fotogràfica a què pertany, i el

número de soci o sòcia de la FCF. Els autors locals hauran d’indicar aquesta circumstància

obligatòriament.

Jurat:

Estarà format per tres persones de d’acreditats coneixements fotogràfics, reconegudes per la

Federació Catalana de Fotografia. Les seves decisions seran inapel·lables.

Trameses:

Lliures de despeses a:

Palau Falguera

C/ Falguera, 6

08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Notes:

Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament. Totes les obres es tractaran

amb molta cura. No es respondrà de pèrdues o deterioraments durant la tramesa. Cada

autor o autora només podrà optar a un sol premi. El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Reproducció de les obres: Tots els autors i autores participants autoritzen sense limitació de sistemes, mitjans, ni països, la reproducció de les seves obres sense abonament de drets.

Els participants es responsabilitzaran totalment dels drets de tercers i de qualsevol

reclamació per drets d’imatge.

Aquest saló és puntuable per a l’obtenció de les distincions A.F.C.F. i M.F.C.F.

Calendari

Termini d’admissió:

Finalitza el 29 d’ abril de 2011, a les 20h.

Veredicte públic:

Tindrà lloc el dissabte 30 d’abril, a les 19 h, al Palau Falguera (C/ Falguera, 6)

de Sant Feliu de Llobregat.

Exposició:

Les fotografies seleccionades s’exposaran al Palau Falguera, C/ Falguera, 6

de Sant Feliu de Llobregat, els dies 6,7 i 8 de maig de 2011 (Festes de Primavera i

Exposició Nacional de Roses).

Lliurament de premis:

El dissabte 7 de maig de 2011 a les 13 h, en el lloc que s’anunciarà oportunament.

Devolucions:

Durant el mes de setembre de 2011

Premis:

Premi d’honor a la millor col·lecció de 3 fotografies: 300 € i trofeu exclusiu Rosa d’Or

Primer premi: 250 € i trofeu Rosa d’Argent

Segon premi: 200 € i trofeu Rosa d’Argent

Tercer premi: 150 € i trofeu Rosa d’Argent

Premis locals:

Primer premi: 130 € i trofeu Rosa d’Argent

Segon premi: 100 € i trofeu Rosa d’Argent

Tercer premi: 75 € i trofeu Rosa d’Argent

NOTA sobre els premis:

La quantitat en metàl·lic dels premis relacionada en aquestes bases és l’import net a

percebre per la persona premiada, un cop realitzades les retencions fiscals legalment

establertes en el moment de la publicació d’aquestes bases.

Premi reconegut per la Federació Catalana de Fotografia, amb el número: 2011/27

 

El premi està organitzat per el col·lectiu local “Creació 90” i  amb el suport de la Federació Catalana de Fotografia i L’Ajuntament de Sant Feliu de LLobregat.

IDIOMES »