cartell taller de jardineria

T’agraden les plantes, les flors, les roses ?  Doncs, properament, farem un curs de jardineria i roses. Aquest curs començarà al mes de febrer i finalitzarà al mes de novembre. Es realitzarà una sessió teòrica i una pràctica cada mes a través de les quals podrem anar adquirint coneixements sobre aquesta matèria i aprofundir en aquelles tasques que cal realitzar en cada moment per el manteniment del jardí i dels rosers, seguint tot el cicle anual de les plantes.

El plantejament general del curs es dividirà amb el següent temari:

La plantació

Els treballs de preparació i condicionament del terreny són les operacions més  bàsiques  del cicle d’una plantació.

Per això és fonamental garantir des del primer moment la supervivència i el bon desenvolupament de la planta. És ha dir, aconseguir una bona adaptació de la planta al medi, per tal d’evitar el fracàs de la plantació.

JGU

Tractarem aspectes específics com la preparació de la terra i de la planta,  la fenologia o estat de la planta, els fotoperíodes,  els tipus de reg, l’adob. Esmenaments, màquines a emprar, la competència de les herbes…

La poda

Podar, esporgar i coronar… Per què cal podar i per què serveix, quins tipus de poda tenim…

IMG_8614

El clima i el temps

Definició de clima, factors que determinen un clima, conceptes generals. Cóm funciona l’atmosfera. El climes de Catalunya, el clima mediterrani. Els núvols i la seva tipologia, la pluja i la humitat relativa…

 jgu (2)

Terres i adobs

Definició de terra, substrat, textures i adobs. L’Edafologia, ciència que estudia els sòls, minerals i roques. Grava, sauló i argila, humus i matèria orgànica, Adobs químics i orgànics, la part biòtica; els essers que viuen en la terra…

Essers vius que s’alimenten de  les plantes

Existeix tot un conjunt d’essers vius que en determinades condicions s’alimenten de les plantes i poden esdevenir petites plagues que acaben amb la nostra feina conèixer-los i com fer prevenció dels mateixos. Definició de malaltia, simbiosi i parasitisme 

L’esclat de la primavera, la floració

Es el període del creixement i preparació de la planta per a  la  seva floració – reproducció, parlarem de la morfologia de les plantes i especilament dels rosers, de les seves diferents classificacions, de la preparació de la flor per a  concursos o per a ser tallada

Com reproduir un roser
Tenim diversos mètodes per tal de reproduir un roser, és ha dir, fer d’una mateixa varietat de rosa tants individus com vulguem. L’empelt, llavor, murgó, esqueix, son algunes de les tècniques més usuals per  a la reproducció de rosers.

jgu r nova

Quines son les principals tècniques de reproducció. L’aparell reproductor de les plantes, els diferents tipus de pol·linització, la reproducció vegetativa i la generativa, les diferents tècniques, instal·lacions i conreus

 Com crear una rosa nova

Les roses són hermafrodites, vol dir que  en la mateixa flor tenen l’aparell  masculí i l’aparell femení, per la qual cosa es poden auto fecundar o autopol.linitzar . El fruit d’aquesta autopol·linització seran individus iguals al roser i a la flor auto pol·linitzada. Que hem de fer per crear una rosa nova? Pol·linitzar roses de varietats diferents.

Entre els mesos de maig i juliol triarem dues roses de varietats diferents les quals han d’estar en un estadi entremig de la seva evolució, és a dir, no han d’estar ni molt obertes ni molt tancades per evitar el que s’hagin autopol·linitzat. Parlarem dels conceptes de  creuament i hibridació, del perquè de la recerca de noves roses, de les lleis de Mendel…

 Informació general.

JGU març 2015 (111)

Curs de jardineria i roses

De febrer a novembre:

Sessions a l’aula el segon dimecres de cada mes, a les 19h

Pràctiques dissabte al matí de la mateixa setmana, a les 10h.

Lloc: Roserar de Dot i de Camprubí

Inscripcions al mes de gener i primers de febrer: santfeliu@amicsdelesroses.cat

Places limitades (grup mínim de cinc persones)

Preu: 30 €

Organització: Amics de les Roses

Col·labora: programa Ciutat de les Roses, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Tots els temes tenen una durada màxima de 4 hores, repartits entre  teoria i  practiques o visites. En  funció del moment de l’any, algunes pràctiques es poden fer en cap de setmana, preferentment dissabtes al matí.

 

IDIOMES »