A l’última edició de l’Exposició vàrem crear un petit espai dedicat als jardins en miniatura, era un primer intent per acostar-nos a un món encara poc conegut a casa nostra. Enguany, hem creat un grup de treball format per diverses persones aficionades a fer construccions en miniatura que s’encarregaran en aquesta ocasió de construir jardins en miniatura per exposar-los al recinte de l’ENR.

IMG_4161 aJardí en miniatura a l’ENR de l’any passat

Els jardins en miniatura
Entenem per jardí en miniatura o jardinet de saló, si fem cas a la descripció que es feia al nostre país als anys 20, la creació d’un jardí real a una escala reduïda utilitzant planta viva i qualsevol objecte relacionat amb la jardineria. Com a qualsevol jardí, l’estil i  l’estètica poden ser els mateixos que en els jardins a escala normal.
El seu origen sembla força antic, ja a les tombes dels faraons s’hi van trobar diversos jardins fets amb ceràmica, fusta i argila.

EGDP004778A Rifa, al mig d’Egipte, l’excavadora britànica W.F. Petrie va trobar models d’argila d’habitatges, els va anomenar “cases d’ànima”.

També al Japó i la Xina, relacionats amb les tècniques del bonsai, existeix una corrent que crea petits paisatges, de vegades utilitzant també figures a escala dels mateixos.
A casa nostra, als anys 20, fruit de la col·laboració entre l’arquitecte jardiner Nicolau Maria Rubió i Tudurí, el ceramista Vicens Artigas i el pintor Raoul Dufy van fer una col·lecció d’aquests petits jardins que va ser exposada amb gran èxit a París, Londres, Nova York i finalment a Barcelona, a la Galeria Syra, situada als baixos de la Casa Ametller.

Jardines11       20170210_143927Dos dels models de jardins en miniatura creats per N.M..Rubió, R.Dufy i V. Artigas.

 

 

IDIOMES »