Roser Plantat

La millor època per plantar rosers a arrel nua és entre els mesos de novembre i febrer. A la comarca del Baix Llobregat, per les seves temperatures, s’aconsella fer la plantació afans de finals de gener. En aquest article us expliquem com, quan i de quina forma plantar rosers.

El lloc de plantació

El roser és un arbust de fulla caduca. És recomanable plantar els rosers en llocs solejats i lluny dels arbres.

El terreny

El roser s’adapta a tot tipus de terreny, tot i així prefereix terres argiloses i airejades. Prefereix un terreny pla, solejat i una  terra amb una gran varietat de minerals i de textures.

En cas que el sòl sigui massa compacte, és convenient barrejar altres terres, aconseguint així augmentar la permeabilitat del sòl. La millor opció és barrejar un terç d’argila vermella rica en ferro, un terç de sorra gruixuda tipus sauló i un terç de material vegetal que sigui gruixut, com el roldor o fi com la torba negre.

Cal voltejar-la perquè contingui molt d’oxigen, doncs les arrels dels rosers respiren molt i no poden estar massa temps negades d’aigua, excepte a l’hivern, que es quan estan en estat d’hibernació.

La distància de plantació

Es recomana plantar els rosers arbustius a 1 m o a 80 cm entre ells.

Dibuix distància entre rosers

En el cas rosers trepadors, aquesta distància es recomana que sigui d’1,5 m, mentre que en el cas de rosers miniatures la distància ha de ser al voltant de 30 cm.

En els rosers floribunda i paisatgístics la distància ha de ser de 80 cm. Si es volen formar bordures o masses de rosers s’aconsella que sigui de 50 cm.

El clot

El forat per plantar el roser ha de tenir unes mides aproximades de 40x40x40 cm.

Comenceu obrint forats prou grans i prou profunds en l’ordre de 40 cm per metre en què les arrels puguin estar completament desplegades.

En l’obrir el forat en el terreny s’aconsella guardar la primera meitat de terra que extraiem a un costat i la segona meitat a l’altre. Posteriorment, en el moment de la plantació, col·locar primer la meitat més superficial de la terra al fons del forat, i la meitat restant a la part superior del clot.

Forat de plantació

La plantació

Els rosers han de enterrar-se 2 cm per sobre de l’empelt, que és punt d’unió entre les arrels i les branques.

Dibuix de com plantar el roser

Durant el procés de plantació, mantindrem el roser amb la mà, al nivell convenient i anirem reomplint el forat fins que quedi efectuada la plantació. Pressionar amb el peu la terra per assegurar-nos que el roser queda fermament plantat i l’aire no es pot filtrar cap a les arrels.

Diapositiva7Deixarem un cercle de terra en forma d’olla al voltant del roser, per tal de que es pugui efectuar correctament el reg.

Al fons del forat afegirem un grapat de fertilitzant d’arrels, que s’ha de barrejar amb el sòl.

Omplir el forat amb terra fina a nivell del sòl. A continuació compactarem la terra per evitar bosses d’aire i regarem copiosament amb aigua.

IDIOMES »