Esporgada de rosers

Esporgada de rosers

Aquestes últimes setmanes, els socis que tenim rosers plantats a Torreblanca, hem estat fent l’esporgada dels mateixos per tal de preparar una nova floració que ens permeti fer una bona exposició per la tardor.

Les noves parcel·les del parc i la sistemàtica amb els tractaments fitosanitaris i d’adobs sembla que estiguin donant un bon resultat. L’aspecte general dels rosers i el seu creixement són adequats.

A finals de juliol vàrem tenir una forta infecció de Junça (Cyperus rotundus), garantir el seu control ha costat més de quaranta hores de feina i encara es segueix  treballant per la seva eradicació.  Superada aquesta fase, podem dir que l’aspecte general de les noves parcel·les i dels rosers és força bo.

En aquesta esporgada, es treuen els fruits dels rosers (gavarrons), les flors passades, s’aclareix i es neteja el roser a nivell de branques seques i encreuades per facilitar l’aireació del centre de l’arbust i poca cosa més.

Gabarrons

Gavarrons

Esporgada de rosers a Torreblanca

Esporgada de rosers a Torreblanca

IDIOMES »