Amb l’objectiu de que tots els col·laboradors i col·laboradores del blog “un món de roses” puguem gestionar-lo directament hem organitzat una sessió de formació.

la nostra entitat ha llogat l’espai del Telecentre del Palau Falguera per tal de poder fer aquesta formació amb l’objectiu de que els diferents col·laboradors puguin entrar directament les seves aportacions rosaristas a la plana web dels Amics de les Roses.

La intenció és agilitzar l’entrada de informació i procurar donar més autonomia a tots els diferents col·laboradors  que amb les seves aportacions enriqueixen el nostre espai roserístic. A l’actualitat quasi una  trentena de persones,  aporten divers material a la plana a l’espai “Un món de Roses” que compta amb  els següents apartats:

I aquest nombre d’apartats creixerà  properament amb noves incorporacions i espais, per tant es tractaria d’afavorir la màxima autonomia i facilitar en l’accés.

el curs estarà dirigit per en Joan Diaz i es preveu que tingui una durada d’una hora i mitja. Serà una formació genèrica, que serveix per a qualsevol blog, però també tindrà alguna especificitat referida bàsicament a la forma d’entrar individualment a cada apartat. 

Dissabte, dia 20 de març

d’11 a 12.30h.

Telecentre del Palau Falguera

IDIOMES »