Tal com quedaran en el futur les platabandes

Tal com quedaran en el futur les platabandes

Properament començaran obres de millora de les platabandes del roserar de Torreblanca que permetran cuidar millor els rosers, minimitzar les feines de manteniment i disposar de moltes més varietats al poder augmentar el nombre de rosers. Les platabandes quedaran configurades de la mateixa manera que la que es va plantar aquest últim any a la part de dalt del roserar.

R. Marquesa de Urquijo

R. Marquesa de Urquijo

Aquestes feines començaran el proper dilluns, tal com ens ha comunicat l’Àrea Metropolitana i afectaran a dues de les tres platabandes situades a la part baixa del roserar, a tocar amb el carrer de la Generalitat.

De les varietats plantades en aquest dos espais i trobem els rosers; Mil.lenari de Sant Feliu, Marquesa de Urquijo i Núria Feliu, rosers que avui en dia és difícil de trobar al mercat i per tant cal recuperar-los i conserva-los. Amb aquest objectiu, aquest dissabte procedirem a posar en test tots aquells exemplars que puguem desenterrar.

Per tant,  convoquem a tots els socis i sòcies i amics que vulguin col.laborar amb aquesta tasca, el dissabte, dia 17 de gener, a les 10,30, al parc Torreblanca per tal de procedir efectuar aquesta operació.

R. Mil.lenari de Sant Feliu

R. Mil.lenari de Sant Feliu

R. Núria Feliu

R. Núria Feliu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us esperem.

 Dissabte, 17 de gener, 10,30h al roserar del parc Torreblanca

IDIOMES »