portada catàleg festa

El catàleg del Patrimoni Festiu recull les festes i elements festius que son part del patrimoni immaterial del nostre país

 La gran diversitat i riquesa del patrimoni festiu del nostre país queda recollit en aquest inventari, en el que es recullen les festes que trobem en els diferents municipis catalans. Un treball de recopilació en la que hi ha treballat diferents centres d’estudis, coordinats per l’Institut Ramon Muntaner. Per la inclusió de les festes en l’inventari, s’ha valorat l’impacte en el territori, l’arrelament en la comunitat, el nivell de participació, integració i el contingut de la festa (ritual i programa).

La nostra entitat, l’any 2010, va endegar una campanya que va aconseguir prop de vuit-centes signatures de persones i entitats per tal que el Ple de l’Ajuntament demanes a la Generalitat la inclusió de la nostra Festa dins cel catàleg del patrimoni Festiu, objectiu que es va acomplir.

En el web dedicat al del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya s’han actualitzat les imatges de la nostra Exposició Nacional de Roses.

Veure actualització:

http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Cicles-festius/Festes-de-maig/Exposicio-de-Roses-de-Sant-Feliu-de-Llobregat 

 

IDIOMES »