20191016_185248
Des de mitjans d’octubre i fins a la inauguració de les Jornades de Roses de Tardor, el proper 8 de novembre, un grup de persones membres de l’entitat, participen en diferents tallers, conduits per la florista Marta Arnau, on a partir d’una idea de muntatge floral predefinida, es va concretant el projecte a realitzar per aquestes jornades. Al taller es determina els recursos materials necessaris per executar-lo i les seves tècniques d’elaboració: els elements de suport, la quantitat i colors de les roses, el material vegetal adequat per fer les composi-cions i amb tot això i utilitzant les tècniques apreses durant aquestes sessions es portarà a terme el muntatges florals de Roses de Tardor.

Considerem que aquest tipus de tallers són molt necessa-ris per realitzar amb èxit els muntatges florals que habitualment fem. L’experiència dels tallers realitzats fins ara ha estat molt positiva, afavoreixen la participació i la implicació en el projecte d’un major número de persones, serveixen per aprendre a distribuir espais grans, buscar l’equilibri sense deixar de banda l’estètica, seleccionar els elements i materials més adequats al tipus de muntat-ge que es vol fer i conèixer noves tècniques i formes de treballar i de conservar tant el material verd com la flor.

IDIOMES »