El proper dia 28 de febrer comença el curs de jardineria i rosers, encara us podeu inscriure.

Programa del Curs

Curs de jardineria i rosers, 3a. edició.

El curs començarà al mes de febrer i finalitzarà al mes de juliol. Es realitzarà sessions teòriques i pràctiques a través de les quals podrem anar adquirint coneixements sobre aquesta matèria i aprofundir en aquelles tasques que cal realitzar en cada moment per el manteniment del jardí i dels rosers, seguint tot el cicle anual de les plantes.
El plantejament general del curs es dividirà amb el següent temari:

En la primera sessió, farem una introducció genèrica per tal de situar els factors bàsics que intervenen en el comportament de les plantes. És a dir, els paràmetres físics, químics, astronòmics, geològics meteorològics, geogràfics biològics i antropològics, que en cada procés de la planta cal tenir en compte. Les explicacions d’aquests conceptes s’aplicaran en cada terme , el primer tema serà el moment de la plantació.

La plantació

Els treballs de preparació i condicionament del terreny són les operacions més bàsiques del cicle d’una plantació.
Per això és fonamental garantir des del primer moment la supervivència i el bon desenvolupament de la planta. És ha dir, aconseguir una bona adaptació de la planta al medi, per tal d’evitar el fracàs de la plantació.

Tractarem aspectes específics com la preparació de la terra i de la planta, la fenologia o estat de la planta, els fotoperíodes, els tipus de reg, l’adob. Esmenes, màquines a emprar, la competència de les herbes…

IMG_8614
La poda
Podar, esporgar i coronar… Per què cal podar i per què serveix, quins tipus de poda tenim…

El clima i el temps

Definició de clima, factors que determinen un clima, conceptes generals. Cóm funciona l’atmosfera. El climes de Catalunya, el clima mediterrani. Els núvols i la seva tipologia, la pluja i la humitat relativa…

Terres i adobs

Definició de terra, substrat, textures i adobs. L’Edafologia, ciència que estudia els sòls, minerals i roques. Grava, sauló i argila, humus i matèria orgànica, Adobs químics i orgànics, la part biòtica; els essers que viuen en la terra…
Essers vius que s’alimenten de les plantes
Existeix tot un conjunt d’essers vius que en determinades condicions s’alimenten de les plantes i poden esdevenir petites plagues que acaben amb la nostra feina conèixer-los i com fer prevenció dels mateixos. Definició de malaltia, simbiosi i parasitisme

L’esclat de la primavera, la floració

Es el període del creixement i preparació de la planta per a la seva floració – reproducció, parlarem de la morfologia de les plantes i especilament dels rosers, de les seves diferents classificacions, de la preparació de la flor per a concursos o per a ser tallada.

fenologia

Com reproduir un roser

Tenim diversos mètodes per tal de reproduir un roser, és ha dir, fer d’una mateixa varietat de rosa tants individus com vulguem. L’empelt, llavor, murgó, esqueix, son algunes de les tècniques més usuals per a la reproducció de rosers.

Quines son les principals tècniques de reproducció. L’aparell reproductor de les plantes, els diferents tipus de pol·linització, la reproducció vegetativa i la generativa, les diferents tècniques, instal·lacions i conreus.

Com crear una rosa nova

Les roses són hermafrodites, vol dir que en la mateixa flor tenen l’aparell masculí i l’aparell femení, per la qual cosa es poden auto fecundar o autopol.linitzar . El fruit d’aquesta autopol·linització seran individus iguals al roser i a la flor auto pol·linitzada. Que hem de fer per crear una rosa nova? Pol·linitzar roses de varietats diferents.
Entre els mesos de maig i juliol triarem dues roses de varietats diferents les quals han d’estar en un estadi entremig de la seva evolució, és a dir, no han d’estar ni molt obertes ni molt tancades per evitar el que s’hagin autopol·linitzat. Parlarem dels conceptes de creuament i hibridació, del perquè de la recerca de noves roses, de les lleis de Mendel…

Informació general del curs.

Curs de jardineria i rosers
De febrer a juliol:
Les sessions a l’aula seran els dimecres de cada mes que s’assenyalen al calendari de més avall, a les 19 h
Pràctiques:

Dissabtes al matí de la mateixa setmana, a les 10h.

Lloc: Roserar de Dot i de Camprubí

Inscripcions fins el 25 de febrer: santfeliu@amicsdelesroses.cat
Places limitades (grup mínim de cinc persones)

Dates:
28 de febrer inici curs i tema “La plantació”
14 de març, “Terres i adobs”
4 d’abril, “La floració”

18 d’abril, “El clima”
9 Maig, “Les malalties”  visita als muntatge de l’ENR

23 de maig , “Com crear una rosa nova”)
6  de juny “Com reproduir un roser”

20 de juny “La poda”
14 de juliol ( visita vivers Dot, empelts)
Preu: 45 €
El curs anirà a càrrec del biòleg Josep Maria Clavero.
Organització: Amics de les Roses
Col·labora: programa Ciutat de les Roses, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Tots els temes tenen una durada màxima de 4 hores, repartits entre teoria i practiques o visites. En funció del moment de l’any, algunes pràctiques es poden fer en cap de setmana, preferentment dissabtes al matí.

 

IDIOMES »