El passat dimarts, dia 9 de març, a les 19h ,es va celebrar l’assemblea anual de l’entitat, en la que es van aprovar els comptes i la memòria d’activitats de l’any 2009 i el projecte del 125è aniversari del naixement d’en Pere Dot, amb l’objectiu de recuperar, divulgar i fer reconeixement de la seva figura i de la seva obra, tant a nivell local, com a nacional i internacional.

Un altre dels punts importants tractats a l’assemblea va ser la modificació dels estatus de l’entitat, modificació que afecta a l’àmbit d’actuació que passarà de ser comarcal a ser autonòmic, a la denominació que passarà a dir-se Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat i de Catalunya, encara que a la pràctica seguirem fem servir el nom de sempre. Un altre aspecte d’aquesta modificació fa referència a la possibilitat de que entitats i empreses puguin formar part també de l’Associació i no només persones físiques com succeïa fins ara.

L’assemblea de socis i s`coies va decidir també fixar la quota anual en 15 euros i mantenint la quota de 12 euros per les persones jubilades majors de 65 anys.

IDIOMES »