Fotografia premiada amb el Premi d'Honor de 2020.

Fotografia premiada amb el Premi d’Honor de 2020.

Després d’un any marcat per la pandèmia de la covid, mica en mica anem reprenent les nostres activitats, tot i que adaptades a la nova normalitat. Tenim aquí la primera activitat relacionada amb l’Exposició Nacional de Roses, el 61è Concurs de Fotografia Rosa d’Or, tema “La Rosa”, convocat per l’Agrupació Fotogràfica Creació 90.

Us detallem a continuació les bases del concurs. Teniu temps fins al 22 d’abril per presentar els vostres treballs.

Bases

Tema
La rosa, en tots els seus diversos aspectes. Color.

Qui pot participar-hi
Tothom que ho desitgi. En l’apartat local, els autors i autores residents a Sant Feliu de Llobregat i els socis i sòcies de l’agrupació fotogràfica organitzadora.

Nombre d’obres
Màxim de tres per autor/a no presentades en anteriors edicions d’aquest concurs.

Tècnica
Totalment lliure.

Format
Les fotografies s’han de presentar en format digital. L’arxiu de les fotografies ha de ser JPG, amb una mida de 1920 píxels en el costat més llarg. El perfil de color ha de ser RGB.

Jurat
Estarà format per tres persones d’acreditats coneixements fotogràfics. Les seves decisions seran inapel·lables.

Presentació de les fotografies
Les fotografies s’han de presentar per Internet a la pàgina web www.creacio90.cat seguint les instruccions del programa informàtic.

Visibilitat pública de les fotografies
Les fotografies presentades al concurs seran visibles a la pàgina web www.creacio90.cat un cop emès el veredicte per part del jurat.

Propietat de les obres premiades
Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Acceptació de les bases
El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Reproducció de les obres
Tots els autors i autores premiats autoritzen l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a reproduir les seves obres per a usos no comercials, esmentant sempre el nom de l’autor o autora. Les persones participants es responsabilitzaran totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclamació per drets d’imatge.

Termini d’admissió
De l’1 de març al 22 d’abril de 2021. 

Veredicte
Tindrà lloc el dissabte 24 d’abril de 2021, a les 19 h, al Palau Falguera (c/ Falguera, 2-6) de Sant Feliu de Llobregat. El veredicte serà públic, però si les condicions sanitàries del país en aquell moment no fossin bones, el veredicte es faria a porta tancada o telemàticament.

Exposició
Les fotografies premiades i una selecció de les presentades s’imprimiran en paper fotogràfic i s’emmarcaran, per tal de fer-ne una exposició durant l’Exposició Nacional de Roses, de Sant Feliu de Llobregat. Després de l’exposició les còpies impreses es destruiran. En el cas que l’Exposició Nacional de Roses no se celebrés a causa d’una desfavorable situació sanitària del país, l’exposició d’obres quedaria anul·lada 

Lliurament de premis
Tindrà lloc el dissabte 8 de maig de 2021, a les 13 h. El lloc s’anunciarà amb antelació. Aquest acte públic quedaria anul·lat si no se celebrés l’Exposició Nacional de Roses a conseqüència de la pandèmia de la Covid 19. En aquest cas, els premis es farien arribar a les persones guanyadores per altres mitjans.

Premis
Premi d’Honor a la millor col·lecció de 3 fotografies: 300 € i Trofeu exclusiu Rosa d’Or
Primer premi: 250 € i Trofeu Rosa d’Argent
Segon premi: 200 € i Trofeu Rosa d’Argent
Tercer premi: 150 € i Trofeu Rosa d’Argent
Quart premi: Trofeu
Cinquè premi: Trofeu

Premis locals
Primer premi: 130 € i Trofeu d’Argent
Segon premi: 100 € i Trofeu Rosa d’Argent
Tercer premi: 75 € i Trofeu Rosa d’Argent
Cada autor o autora només podrà optar a un sol premi.

Nota sobre els premis
La quantitat en metàl·lic dels premis relacionada en aquestes bases és l’import net a percebre per la persona premiada, un cop realitzades les retencions fiscals legalment establertes en el moment del pagament dels premis.

Acceptacions
D’acord amb la normativa de la Federació Catalana de Fotografia (FCF), en aquest concurs les obres més ben classificades, fins a un nombre equivalent al 15 % de les presentades, puntuen per a l’obtenció de les distincions de la FCF. Aquestes obres seran considerades acceptacions. Les obres premiades es comptabilitzaran dins del 15 % d’obres acceptades.

Aquest concurs està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia (FCF) amb el número 2021-16 i puntua per obtenir les distincions d’artista, mestres i excel·lència de la FCF.

Informació i organització
Agrupació Fotogràfica Creació 90 (www.creacio90.cat)

Col·laboradors
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Federació Catalana de Fotografia.

IDIOMES »