fumigacio 1

Fumigació de rosers amb motxilla i amb les mesures de seguretat necessàries i productes autoritzats als parcs públics per personal autoritzat.

ELS FITOSANITARIS

Tots sabem que els medicaments curen les malalties però potser no som tan conscients de què també contaminen el medi ambient.

En el cas del medicaments de les plantes, els fitosanitaris, és molt més greu, doncs contaminen el sòl, les plantes, els animals i a qui l’aplica.

En un principi els fitosanitaris eren molt contundents i gens selectius.

El seu principal exponent era el DDT (diclor-difenil-triclor-età), ho matava tot, ho enverinava tot: la persona que l’aplica, la terra, la planta i els paràsits, de manera contundent i permanent. Era una solució aparentment genial, amb una sola aplicació a l’any n’hi havia prou!

images380NF2VK

Diferents productes amb DDT, avui prohibits.

Poc a poc, els fitosanitaris i degut a les malalties que provocaven a les persones que els aplicaven, es van anar diversificant cap a paràsits específics, enverinant la planta, els anomenats sistèmics. Una o dues fumigades eren suficients.

El greuge per a la persona que l’aplicava i per a la que consumia les plantes encara era gran. Llavors la indústria fitosanitària, molt preocupada pel medi ambient, va crear els productes biodegradables de contacte, matant el paràsit per contacte. Però el paràsit torna i hem de tornar a aplicar el producte.

Per això, ara hem de fumigar molt més sovint, es contamina molt poc -és cert-, però restem dependents o addictes dels productes fitosanitaris

Abordem ara els tipus de fitosanitaris i les llicències que s’han d’obtenir per a un ús adient.

TIPUS DE FITOSANITARIS

1. Segons la seva presentació poden ser:

En forma sòlida

Pols per ensalgar (espolvoritzar) directament sobre les plantes. La matèria activa és baixa. Les sigles són P.E. o S.D.

Pols soluble en aigua. Es barreja amb aigua i s’aplica fumigant. Les sigles són P.S. o S.P.

Pols que és mullable. En ser la matèria activa insoluble en aigua s’empra un dissolvent per dissoldre. Les sigles són P.M. o W.P.

Esquers granulats, que s’apliquen a la terra i són menjats pel paràsit. Les sigles C.G o G.B.

En forma líquida

Concentrat soluble. La matèria activa líquida es dissol en aigua, aplicant una fracció diluïda per l’aplicació. Necessita de coadjuvants, d’adherents i de mullants. Les sigles són C.S. o S. L.

Concentrat emulsionat. Com que no es barreja amb aigua, necessitem emulsionant com el polisorbat. Les sigles són C.E. o E.C.

Forma de gas, aerosol o tauleta, aquesta darrera per barrejar-la amb aigua o bé per cremar-la perquè actui el seu fum.

2. Segons la seva finalitat, segons els éssers que actuen s’anomenen:

1. Insecticides, si actuen contra els insectes, essent específics segons la seva fase, adulticides, larvicides o ovicides
2. Acaricides, contra els àcars, també adulticides larvicides o ovicides
3. Herbicides, per eliminar les herbes dels camps
4. Nematicides, si ataquen als nematodes de les arrels
5. Fungicides, si eliminen els fongs
6. Bactericides si actuen contra les en bactèries
7. Mol·lusquicides, si eliminen els cargols i els llimacs
8. Rodenticides, contra les rates, els ratolins, els conills o els talps
9. Desinfectants del sol
10. Repel·lents, quan rebutgen els éssers sobre els que actuen
11. Atraients, si els atrauen, com l’insecte mascle envers l’esquer

3. Segons com actuen en la planta, tenim els

 • 1. Sistèmics, quan la planta resta enverinada i en paràsit en alimentar-
  se mor. En alguns casos el producte s’aplica al sòl i és absorbit per
  les arrels i en altres s’absorbeix per les fulles. Ara prohibits.
 • 2. Penetrants, només entren en la part on s’aplica. No s’incorpora a
  la saba, per tant la planta no resta enverinada. Si plou es renta el
  producte.
 • Per contacte, només atura el paràsit quan aquest resta en contacte
  amb el producte. En 2 o 3 setmanes o si plou en 24 h d’aplicar-lo, el
  producte es biodegrada o es renta.

LA LEGISLACIÓ ACTUAL DELS FITOSANITARIS
Actualment si no s’obté una llicència o un carnet de fumigador fitosanitari:

És il·legal fumigar o treballar amb fitosanitaris
No podeu adquirir els productes fitosanitaris
Si no es compleix la normativa, podeu ser denunciats i multats

Només podeu adquirir fitosanitaris sense carnet als Garden Center o botigues autoritzades i us serviran ampolles de menys de 100 cm3 i d’acció molt qüestionable perquè contenen principis actius molt poc concentrats.

Per obtenir la llicència o carnet s’ha de fer un curset de tres mesos, on s’aprèn tot el que és de menester. Cal aprovar un examen i portar un certificat mèdic. Amb aquestes passes s’obté el carnet de reconeixement.

A més, cal distingir els fitosanitaris segons els diferents espais d’actuació:

 • Per a ús agrícola, quan són compatibles amb els camps de conreu
 • Per a ús urbà, quan són compatibles en jardins i en parc urbans

No es poden aplicar els agrícoles als espais urbans però si al l’inrevés.
En aquest darrer tema la legislació encara no és gens clara.

Els diferents nivells de carnets són:

El Bàsic, si només fumigueu de manera personal (al vostre jardí, hort, etc.), sense poder aplicar fitosanitaris a altres espais d’altres persones. Es pot fumigar només amb motxilla.

El Qualificat, per fumigar de manera personal i a altres persones. Fumigar màxim amb bota (cubeta) de 100 l de producte.

El de Fumigador professional, utilitzant maquinària gran, com avions, tractors, etc.

 

imagesHSSHYTPR

Cuba de 100 lts.

En aquest últim article hem volgut explicar que són i quines tipologies de fitosanitaris podeu trobar, així com el que diu la legislació sobre els mateixos. Però no hem entrat amb quins tractaments cal aplicar a cada malaltia o paràsit que infecta els nostres rosers. Al mercat existeixen moltes marques amb molts productes per fer els tractaments corresponents.

Us hem ofert un seguit de fixes amb les que podeu identificar la majoria de problemes que poden patir els rosers. Podeu recórrer als professionals de la jardineria i a les botigues especialitzades per tal que us recomanin quina aplicació cal seguir.

Aquest article ha estat elaborat amb informació facilitada pel biòleg Josep Clavero.  

 

 

IDIOMES »