Pètals de rosa n.5

Durant l’Exposició Nacional de Roses ha sortit un nou número de Pètals de Rosa, amb un format més innovador i amb més continguts que les anteriors edicions. En aquests dos últims anys la nostra entitat ha fet un treball important relacionat amb el món de les roses. D’una banda, hem potenciat totes aquelles activitats que tradicionalment formen part del nostre calendari anual i, de l’altra, hem impulsat un projecte de gran transcendència dedicat a la commemoració del 125è aniversari del naixement de Pere Dot. El desenvolupament d’aquest projecte ens ha permès establir contactes i relacions amb moltes persones i entitats, iniciar el procés de recuperació de les roses dels Dot i organitzar les Jornades Roses a la Tardor, per citar algunes de les activitats que han tingut un ressò més gran fora de la nostra ciutat. Totes aquestes activitats han generat una gran quantitat de material i informació relacionada amb el món de les roses i hem cregut convenient que pogués ser consultada per totes aquelles persones que hi tinguin interès. D’aquesta manera, l’hem incorporat a la pàgina web i l’interès d’haver-ho fet ho demostra la quantitat de visites que hem tingut al llarg de l’any. Tanmateix, també considerem que seria bo que aquesta informació arribés a totes aquelles persones que de forma habitual no utilitzen internet i és el que ara fem amb l’edició d’aquesta revista, alhora que aprofitem per canviar el disseny del nostre butlletí. D’ara endavant, continuarem amb la mateixa capçalera i la mateixa numeració tot i que el butlletí és un producte absolutament diferent al que hem estat desenvolupant fins ara, tant a nivell d’imatge com de continguts. D’aquesta edició de Pètals de Rosa n’hem fet una tirada de 500 exemplars i, tot i que marca la línia de treball que volem seguir, no deixa de ser un primer experiment que volem anar repetint amb una freqüència quadrimestral, incorporant-hi informació i material emmagatzemat al web, però també altres informacions que anirem elaborant

IDIOMES »