camps Dot juliol2013, JGU (36)

Aquest any és el quart estiu que funciona el programa de recuperació de rosers de Pere Dot i la seva família i de diferents obtentors espanyols. Europa Rosarium, d’Alemanya, que aquest any ha celebrat el 110 aniversari de la seva creació, ens ha enviat una partida de mitja dotzena de rosers, completant així, pràcticament,  l’enviament de la seva col·lecció de rosers de Pere Dot i d’altres.

Per altra banda, el roserar Joaquin Ortiz de Madrid també ens ha enviat una  mitja dotzena de rosers  i al roserar del Parc Cervantes de Barcelona vàrem recollir una vintena més. Per primer cop hem entrat en col·laboració amb el Roseto Botanico Carla Fineschi de la Caviglia, Italia, que compta amb una col·lecció d’una vuitantena de varietats d’obtentors del nostre país.  Creiem que amb l’arribada de 77 rosers i la que preveiem per l’any vinent pràcticament tindrem el 95% de la col·lecció del roserar plantada o en procés de reproducció i la intenció és que l’any 2015 podrem donar per completada la col·lecció del Roserar de Dot i de Camprubí.

Aquest any retornen varietats com: Poblet, Joaquin Mir, Cayetana Stuart, d’en Pere Dot, Satan d’en Pahissa, Paz Vila o Ros Munné, d’en Munné, Paz i Blanca de Urquijo, d’Angel Esteban, Marta Salvador i Ester Peiro d’en Ferrer, Señora de Bornas i Destino d’en Camprubí.

A  més, hem enviat  a  Europa Rosarium, Alemanya, branquesde dotze rosers , per poder reproduir,   de la col·lecció de   Noisettes  que els hi mantenim aquí.

camps Dot juliol2013, JGU (49)

IDIOMES »